Portfolio > White Privilege Series- Oil Paintings 2018-2019

Dawn at the Pontoon, Tanzania 1956. White Privilege Series.
Dawn at the Pontoon, Tanzania 1956. White Privilege Series.
Oil on Canvas
2019

Tanzania 1956